Day: August 15, 2020

ศิลปะทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้น

ศิลปะทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้นศิลปะทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้น

                เรื่องของศิลปะในปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่สนใจสำหรับใครๆอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าศิลปะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีสติและมีสมาธิที่มากยิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจอย่างมากที่สุดหากเรารู้จักที่จะใส่ใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในด้านสติมากขึ้น                 ในตอนนี้เรื่องของศิลปะก็คือหัวใจหลักที่ดีอย่างมากที่สุดที่จะช่วยทำให้เรานั้นแข็งแรงแล้วก็มีความสุขเพราะถ้าหากเราใช้ศิลปะมาเป็นตัวช่วยเราในด้านสมาธิแล้วนั้นก็จะยิ่งทำให้เราได้มีสติมากขึ้นไปอีก ในปัจจุบันหลายๆคนก็อยากที่จะเข้าใจและใส่ใจในเรื่องของศิลปะให้มากๆ                 จะเห็นได้ว่าเรื่องของศิลปะในตอนนี้มีมากมายที่อยากจะทำหรือให้ได้เลือกเรียนเลย อย่างในเรื่องของเพลง ดนตรี วาดรูปเหล่านี้ก็รวมเป็นศิลปะเพื่อที่จะช่วยให้ทุกอย่างนั้นออกมาดีและมีความสุขอย่างที่สุด ในตอนนี้สติก็คือหัวใจที่สำคัญอย่างมากที่สุดในการที่เราจะทำอะไรก็ตามสติจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้อย่างดีที่สุดด้วย                 ศิลปะไม่ได้ทำให้คนเราต้องทำตัวไม่ดี ทุกอย่างสามารถที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเราเองจะต้องอย่ามองข้ามไปเลย  การเล่นดนตรีนั้นเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งในด้านการฝึกฝนเพราะอันนี้เราจะต้องเป็นคนที่มีสติเพื่อที่จะใช้สติในการที่จะเล่นเพลงหรืออ่านโน๊ตเพลงอย่างมากที่สุดด้วย                 นอกจากนี้การวาดศิลปะนั้นถือว่าเป็นการฝึกสติที่ดีอีกด้วย ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่เราเองก็มองข้ามไปไม่ได้เลย การที่เรารู้จักที่จะใส่ใจในด้านศิลปะก็จะเป็นโฮกาสอย่างหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสที่ดีให้กับเราโดยที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่ออนาคตที่ดีของเรา                 ศิลปะในตอนนี้ไม่ว่าเราจะเล่นอะไรอย่างเช่นดนตรีหรือเพลงหรือการวาดภาพก็เป็นหัวใจหลักที่จะทำให้เรานั้นเก่งแล้วก็มีสติมีสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย หากศิลปะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็คงไม่มีคนสนใจแต่นี่ยังมีคนสนใจกันอย่างมากเลย ศิลปะจึงเป็นเรื่องที่เราเองหรือใครๆที่อยากผ่อนคลาย อยากที่จะมีสมาธิเลือกศิลปะมาเป็นตัวเลือกในการที่จะทำชีวิตของเราเองให้ดีขึ้นได้อีกเช่นกันด้วย