Day: September 13, 2020

ศิลปะช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีมากขึ้น

ศิลปะช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีมากขึ้นศิลปะช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีมากขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้น เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจและไม่ควรที่จะมองข้ามในเรื่องของศิลปะเลยเพราะการที่มีศิลปะในหัวใจนั้นจะช่วยให้เราเป็นคนที่เก่งและมีสติมากขึ้นไปในทุกๆวันได้อีกด้วย                 การฝึกสมาธิจากศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปะจะช่วยให้เราได้เป็นคนที่มีแรงกายแรงใจและมีพลังที่ดีอีกด้วยเช่นกัน ในตอนนี้นั้นหากเรายังไม่ชอบในด้านศิลปะก็ควรที่จะเปิดใจดูก่อนเพราะทุกอย่างจะต้องออกมาดีมากยิ่งขึ้นเพราะเราเองจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เย็นมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย                 การที่เราจะทำในเรื่องของศิลปะนั้นมีมากมายอย่างเช่นการวาดภาพ การวาดภาพก็เป็นศิลปะที่สำคัญอย่างมากที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย เราเองควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดเพราะทุกอย่างนั้นจะออกมาเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีสติมากยิ่งขึ้น เราเองจะต้องหมั่นที่จะฝึกฝนตนเองในเรื่องของการทำศิลปะให้มากๆด้วย                 ในหลายๆอย่างศิลปะกับการดำรงชีวิตนั้นเป็นของคู่กัน เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆเพราะถ้าหากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะจะช่วยทำให้เรานั้นฝึกสมาธิแล้วก็ได้รับความรู้ที่ดีนั้นจากการเรียนศิลปะมาทำให้เกิดประโยชน์กับเราอย่างมากที่สุด                 บางคนที่ไม่มีสติหรือสมาธินั้นก็อยากที่จะแก้ไขตนเองโดยการใช้สมาธิที่มีนั้นฝึกฝนเข้าไป ฝึกมากๆก็จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้นโดยที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลยด้วย และในตอนนี้ศิลปะก็คือหัวใจหลักที่สำคัญสำหรับใครๆเลย ศิลปะจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขในชีวิตเพราะเราจะเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น ไม่ว่าทำอะไรเราก็จะมักประสบความสำเร็จได้อีกเช่นกันเพราะเรามีสติและมีสมาธินั่นเอง                 ในตอนนี้การที่เราอยากที่จะให้ลูกๆหรือเด็กๆเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุด เราเองจึงควรที่จะอย่ามองข้ามอะไรที่ให้ความสนใจก็ควรที่จะให้ความสนใจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีของเราเองด้วย ศิลปะกับสมาธิในตอนนี้จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกวัยอีกด้วย เรื่องของศิลปะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องให้ความสนใจเพื่อสติที่ดีของเราเองอีกด้วย